Welkom bij Tamaro zorgverlening.

Heeft u psychische problemen?

Bij Tamaro zorgverlening kunt u terecht voor professionele hulp

Eén op de vier Nederlanders krijgt te maken met psychische of psychiatrische klachten.  Heeft u vragen over psychische problemen? Of heeft u zelf last van psychische klachten? Tamaro zorgverlening helpt u graag.

Veel ervaring

Tamaro heeft veel ervaring in het behandelen van volwassenen en ouderen met een psychiatrische aandoening. U kunt bij Tamaro onder andere terecht voor behandeling van psychotische stoornissen, stemmingsstoornissen, angststoornissen en trauma gerelateerde stoornissen. Tamaro is gespecialiseerd in interculturele zorgverlening wat op een positieve manier meespeelt in uw behandeling. Behandelaars bij Tamaro behandelen cultuursensitief, spreken dezelfde taal en hebben vaak dezelfde culturele achtergrond.

Missie en visie van Tamaro ZorgverleningMissie en Visie

Missie

Bieden van kwalitatieve zorg, begeleiding en hulp aan onze cliënt. Het welzijn van onze cliënt staat centraal daarom is zorg op maat onze motto. Bij het samenstellen van het zorgplan heeft de cliënt dan ook uitdrukkelijk de regie. Ons doel is de autonomie van de cliënt zo groot mogelijk te houden zodat hij/zij een zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven kan leiden. Binnen onze zorg, begeleiding en hulp krijgt dit aspect veel aandacht.

Visie
Tamarozorgverlening is een zorginstelling die continue werkt aan verbetering van dienstverlening. Kennis en vaardigheden van medewerkers wordt op pijl gehouden door:

 • Periodieke nascholing en
 • Coaching on the job.

Door medewerkers te betrekken bij het beleid wordt er een motiverend werkmilieu gecreëerd. Medewerkers kunnen hierdoor ook een betere invulling geven aan hun taken.
Door een hoge mate van inlevingsvermogen van alle medewerkers in de organisatie kan er worden ingespeeld op de verwachtingen van de cliënt.

Behandeling van psychische klachtenBehandeling

Het behandelteam werkt vanuit recente wetenschappelijke inzichten (evidence based/best practice) en stelt samen met u de doelen op waaraan gewerkt gaat worden. Dit gebeurt met een combinatie van individuele gesprekken met onze behandelaars of in groepen.

Psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR,  systeemtherapie of steunende-structurerende gesprekken zijn voorbeelden van individuele therapie.

De behandeling kan worden gecombineerd met farmacotherapie. Dit doen we altijd in goed overleg met u.

 

 

Begeleiding bij psychische problemenBegeleiding

Door psychiatrische problemen wordt uw functioneren binnen uw gezin en in de maatschappij negatief beïnvloed. Naast behandeling biedt Tamaro zorg ook begeleiding  U heeft moeite met het organiseren van de dagelijkse activiteiten en dreigt de regie over uw leven te verliezen. Het is vaak moeilijk zonder hulp zo’n situatie te boven te komen. Stichting Tamaro zorg biedt deskundige begeleiding bij het aanleren van vaardigheden, gedragsverandering, omgaan met uw beperkingen en ondersteuning zodat u weer zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren. Als basis dient hierbij de begeleidingsplan die wij samen met u en eventueel andere hulpinstellingen hebben opgesteld. Hierin wordt vastgelegd hoe u uw leven wilt inrichten (persoonlijke doelen), hoe u die wilt bereiken en waarmee u hulp nodig heeft.

De begeleiding richt zich op verder herstel en deelname aan de maatschappij. Begeleiding wordt bekostigd vanuit de Wet maatschappelijke Ondersteuning, de aanvraag voor begeleiding loopt dan ook via het WMO loket van de gemeente. Tamaro zorgverlening kan u ondersteunen bij het aanvragen van deze begeleiding.

Let op: voor begeleiding geldt dat u een eigen bijdrage dient te betalen, deze bijdrage wordt bepaald door het CAK en si afhankelijk van uw persoonlijke situatie (leeftijd, gezinssamenstelling, inkomen en de begeleiding die u ontvangt).

Informatie over deze wettelijke eigen bijdrage kunt u hier vinden.

Kosten en vergoeding

Wanneer u bij Tamaro zorgverlening  een behandeling volgt voor psychische problemen, dan wordt dit vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Wij declareren onze zorg met alle Nederlandse zorgverzekeraars. U kunt met uw verzekering dus altijd bij ons terecht.

Wettelijk eigen risico

Er geldt een wettelijke eigen risico voor alle zorg gebruik voor iedereen vanaf 18 jaar. Uw eigen risico betaalt u dus zelf. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op de site van het ministerie van VWS.

Verwijsbrief van uw (huis)arts

Voor vergoeding van de zorgverzekeraar is een verwijsbrief van uw (huis)arts nodig. Heeft u nog geen verwijsbrief? Neemt u dan contact op met uw (huis)arts.

Vragen of meer informatie?
Heeft u specifieke vragen over de polisvoorwaarden van uw basis- en/of aanvullende verzekering dan verwijzen wij u door naar uw Zorgverzekeraar.

Wachttijden Tamaro zorgverlening

Hier vindt u de wachttijden voor behandeling bij Tamaro zorgverlening

Wachttijd voor aanmelding (eerste gesprek)

De aanmeldingswachttijd geeft aan hoe lang u eventueel moet wachten vanaf het moment dat uw aanmelding geregeld is, tot aan uw eerste afspraak.

Wachttijd voor intake
Gemiddeld 2 tot 3 weken

Wachttijd voor behandeling
De behandelingswachttijd geeft de verwachte wachttijd aan voor het volgen van de behandeling. Dat is de tijd tussen uw eerste afspraak bij ons en de start van uw behandeling.
Wachttijd : Geen

De wettelijk maximaal aanvaardbare wachttijden (treek normen) voor de GGZ zijn:

 • Wachttijd bij aanmelding: 4 weken
 • Wachttijd voor behandeling: 6 weken

Cliëntenraad

De cliëntenraad is een belangrijke spil bij het continue proces van kwaliteitsverbetering binnen Stichting Tamarozorgverlening. De raad bestaat uit cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten. De samenstelling is representatief voor de cliëntenbestand van Stichting Tamarozorgverlening.

Cliënten en hun vertegenwoordigers hebben vaak goede ideeën over de zorg. Zij zijn immers de gebruikers van deze diensten. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het stichtingsbestuur en de directie over onderwerpen die cliënten aangaat. Deze advieserende rol is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Onderwerpen waarmee die cliëntenraad zich o.a. mee bezig houdt zijn:

 • behartigen van de belangen van de cliënten
 • borging en kwaliteitsverbetering van de zorg en diensten die de stichting aanbiedt
 • waken dat het klachtenbeleid conform de voorgeschreven procedures geschied
 • adviseren bij het formuleren van een lange termijn beleid voor de stichting.

De cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele klachten, daarvoor wordt verwezen naar onze klachtenregeling. Om de belangen van de cliënten zo goed mogelijk te dienen is het van belang dat de raad weet wat er leeft bij de cliënten. Heeft u een vraag of voorstel omtrent de zorg en dienstverlening dan ziet de raad dat graag tegemoet.

Cliëntenraad Stichting Tamarozorg
Televisiestraat 202
2525 LV s’-Gravenhage
Tel: 06 19 25 95 92
Email: tamaroclient@gmail.com

Postadres:
Postbus: 95911
2509 CX s’-Gravenhage

 

Werken bij

Bij Stichting Tamarozorg staat de cliënt centraal. Inspelen op de behoefte van de klant zodat die zo zelfstandig mogelijk kan leven is belangrijk. Wij zoeken naar medewerkers die zich kunnen inleven met de cliënt en aanvoelen wat hun behoefte is. Een klantgerichte instelling en gevoel hebben voor de zieke medemens zijn eigenschappen die wij zoeken in onze toekomstige werknemers. Bent u iemand die het maximale uit zichzelf haalt en grensverleggend is, dan zijn wij op zoek naar u.

Werken bij Tamaro ZorgverleningStichting Tamarozorg biedt u het volgende aan:

 • Goede arbeidsvoorwaarden
 • Prettige werksfeer
 • Een persoonlijk ontwikkelingsplan
 • Periodieke bijscholing

Neem contact met ons op

Wilt u contact met ons opnemen? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen spoedig contact met u op.

 

 

Tamaro Zorgverlening

Adres:
Televisiestraat 202
2525 LV s’-Gravenhage

Tel: 088 - 18 26 200
Email: info@tamarozorgverlening.nl

Disclaimer

De informatie die door onze website wordt verstrekt, wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. Tijdens de samenstelling kunnen echter fouten insluipen in de teksten.
Aan deze teksten kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Derhalve zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele opgelopen schade als gevolg van de verstrekte informatie op onze website.
Indien u zekerheid wilt hebben over de verstrekte informatie op onze website dan dient u contact op te nemen met Stichting Tamarozorg.